fbpx Zespół Fizykochemii Związków Kompleksowych | Faculty of Chemistry